سریال سفری دیگر این روزها در بین خانواده های ایرانی بسیار محبوب می باشد . با توجه به اینکه فارسی وان شبکه ای خانوادگی بوده سانسور بسیاری از صحنه ها در آن کاملا طبیعی و منطقی می باشد . 3 صحنه سانسور شده از این سریال را برای شما در نظر گرفته ام و به شما عزیزان توصیه می کنم که آنها را در محیط کار یا محفل خانوادگی مشاهده نکنید . صحنه ها مربوط به سالوادور، ایزابل و آندرس ، ایزابل می باشدAdvertisements