صحنه اي از مستند مصدق ، نفت ، كودتا كه توسط بي بي سي فارسي در 28 مرداد پخش گرديد . در اين صحنه مصدق در حال سخنراني در سازمان ملل مي باشد و مي توانيد جمعيت حاضر شنوده را به خوبي ملاحظه كنيد . تمام كشورها در جايگاه خود حضور دارند و به صحبت هاي مهم و تاريخ ساز او گوش مي دهند

توضيحات :

در آبان ماه 1330 مصدق ار منافع ايران در سازمان ملل حمايت كرد . او خطاب به مردم جهان گفت كه بررسي مسئله ملي شدن صنعت نفت ايران در حوزه اختيارات سازمان ملل نيست . بنابر تمام شواهد ترومن شيفته جسارت مصدق بود . او از مصدق به گرمي استقبال كرد و او را سياستمداري وطن پرست خواند . رئيس جمهور ايران و نخست وزير ايران براي هم احترام متقابل قائل بودند

Advertisements