این سکوت قبل از طوفان است ، ای آنی که فکر کردی میگیری ، میکشی و میبری ! بارویش سبز جوانه ها چه می کنی ؟؟؟  بار دیگر صدای فریادمان را خواهی شنید

Advertisements